CategoriesinformațiiPachet de Mobilitate 1ȘoferiTransport

Ce modificări aduce Pachetul de Mobilitate 1??

Cu toții am auzit despre vestitul Pachet de Mobilitate 1,dar puțini sunt cei care-l înțeleg,datorită faptului că el este cuprins dintr-un grup de 3 noi Regulamente,care se vor aplica în 3 perioade diferite,aceste regulamente sunt:

1.REGULAMENTUL (UE) 1054/2020 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 15 iulie 2020 de modificare a Regulamentului (CE) nr.561/2006,in ceea ce privește cerințele minime referitoare la duratele de conducere zilnice și săptămânale maxime,pauzele minime și perioadele de repaus zilnic și săptămânal și a Regulamentului (UE) nr.165/2014 în ceea ce privește poziționarea prin intermediul tahografelor.(SE APLICĂ DIN DATA DE 20.08.2020)

2.REGULAMENTUL (UE) 1055/2020 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 15 iulie 2020,de modificare a Regulamentului (CE) nr.1071/2009,(CE) nr.1072/2009 și (UE) nr.1024/2012 în vederea adaptării acestora la evoluțiile sectorului TRANSPORTULUI RUTIER.(Se aplică de la 21 februarie 2022)

3.REGULAMENTUL (EU) 1056/2020 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 15 iulie 2020 privind informațiile electronice referitoare la transportul de mărfuri.(Se aplică de la 21 august 2024)

4.DIRECTIVA (UE) 1057/2020 A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 15 iulie 2020 de stabilire a unor norme specifice cu privire la Directiva 96/71/CE și la Directiva 67/2014/UE privind detașarea conducătorilor auto în sectorul transportului rutier și de modificare a Directivei 22/2006/CE în ceea ce privește cerințele de control și a Regulamentului (UE) nr.1024/2012.

Deocamdată a intrat în aplicare doar REGULAMENTUL (UE)1054/2020 care reglementează regulile ce țin de șofer și anume Regulamentul (CE) 561/2006 si Regulamentul (UE) 165/2020 și cele mai importante modificări legate de timpii de conducere și odihnă sunt:

-În oricare două săptămâni consecutive,un conducător auto trebuie să efectueze cel puțin,a) două perioade de repaus săptămânal normale sau b).O perioadă de repaus săptămânal normală și o perioadă de repaus săptămânal redusă de cel puțin 24 de ore.

Prin derogare un conducător auto care efectuează operațiuni de transport internațional de mărfuri poate,in afara statului membru de stabilire,să efectueze două perioade de repaus săptămânal reduse consecutive,cu condiția ca,în oricare patru săptămâni consecutive,acel conducător auto să efectueze cel puțin patru perioade de repaus săptămânal dintre care cel puțin două perioade de repaus săptămânal să fie perioade de repaus săptămânal normale.

În sensul prezentului alineat,se considera că un conducător auto efectuează operațiuni de transport internațional în cazul în care conducătorul auto începe ce două perioade de repaus săptămânal reduse consecutive în afara statului membru de stabilire al alegătorului și a țării în care se află locul de reședință al conducătorului auto.

În cazul în care au fost efectuate consecutiv două perioade de repaus săptămânal reduse,următoarea perioadă de repaus săptămânal este precedată de o perioadă de repaus luată drept compensație pentru cele două perioade de repaus săptămânal reduse.

Perioadele de repaus săptămânal normale și orice perioadă de repaus săptămânal mai mult de 45 de ore luată în compensație pentru perioadele de repaus săptămânal reduse anterior nu pot fi luate la bordul unui vehicul(camion).Ele se efectuează într-un spațiu de cazare corespunzător și adaptat atât pentru bărbați,cât și pentru femei,cu spații de dormit și instalații sanitare adecvate.

Eventualele costuri de cazare sunt suportate de către angajator.

Intreprinderile de transport organizează activitatea conducătorilor auto în așa fel în cât aceștia să poată în fiecare patru săptămâni consecutive să se întoarcă la centru operațional al angajatorului,în statul membru de stabilire al angajatorului, sau să se întoarcă la locul de reședință al conducătorului auto pentru a petrece cel puțin o perioada de repaus săptămânal normală și o perioadă de repaus săptămânal de peste 45 de ore luată în compensație pentru perioadele de repaus săptămânal reduse.

Se permite depășire duratei de conducere zilnice și săptămânale cu pâna la o oră pentru a ajunge la centrul operațional al angajatorului sau la locul de reședință al conducătorului auto în vederea efectuării perioadei de repaus săptămânal ,cu condiția de a nu periclita siguranța rutieră.

În aceleasi condiții conducătorul auțo poate depăși durata de conducere zilnică și săptămânală cu până la două ore,cu condiția să facă o pauză neîntreruptă de 30 de minute imediat înainte de timpul de conducere suplimentar necesar pentru a ajunge la centru operațional al angajatorului sau la locul de reședință al conducătorului auto în vederea efectuării perioadei de repaus săptămânal normală.

Conducătorul auto indică manual cauza derogării în foaia de înregistrare sau pe un document imprimat scos din aparatul de înregistrare.

Orice perioadă de prelungire se compensează cu o perioadă de repaus echivalentă luată în bloc cu orice perioadă de repaus,înainte de sfârsitul celei de a treia săptămâni care urmează săptămânii în cauză.

Pachetul de Mobilitate 1 s-a dorit a fi facut în sprijinul soferilor ,dar se pare că soferii nu și-l doresc,neștiind la ce să se aștepte,ei fiind învățați să stea cu lunile prin parcările din Europa,în cabina Camionului,punând întotdeauna banii înaintea condițiilor de trai.🧍‍♂️

În mișcare,întotdeauna între două destinații.

In momentul actual nu se dorește a avea condiții mai bune de munca,plată egală pentru muncă egală,aderarea la o organizație sindicală,respectarea regulilor și a face un transport competitiv și bine plătit.

Un lucru este sigur,vor avea de suferit patronii și șoferii deopotrivă,numai că șoferii au posibilitatea de a alege și a se orienta spre Vest,iar unii patroni vor avea posibilitatea de a se adapta sau de a lua o decizie mai nefericită și grea,să stea cu camioanele la gard sau să închidă firma.

Vom vedea ce si cum acest Pachet de Mobilitate 1 va schimba ceva în bine referitor la condiții de muncă și remunerație mai bună pentru Șoferii Profeșioniști din România.

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *