Cum văd eu ,”România curată și ecologică”

După cum bine știe toată lumea Comisia Europeană a trimis avertismente pentru Guvernul României datorită faptului că nu au făcut nimic cu privire la ecologizarea totală a României,cu specificația că trebuiesc ecologizate toate gropile de gunoi,trebuie încurajată producerea de energie verde și reciclată apa uzată.

Nimeni nu vorbește cu subiect si predicat despre problemele ecologice ale României,dar nimănui nu-i place să vorbească despre eterna problemă a administrațiilor locale,anume colectarea selectivă a gunoiului menajer,chiar dacă populația este obligată prin lege să facă o selecție a gunoiului separând hârtia și cartonul,plasticul ,metalul,molozul și alte materiale,firmele de ridicare a gunoiului le ridică și le amestecă pe toate odată.

Nimeni nu vorbește sau nu vrea să vorbească și să se știe că cea mai profitabilă afacere în secolul 2020 este cea cu gunoiul menajer și materialele reciclabile rezultate din predarea și colectarea selectivă a lor,rezultat din ceea ce omul de rând consideră că nu mai are trebuință,

Dar banii vin din 5 directii:

1.Populație,centre de colectare(Container Park)

2.Vânzarea de materiale reciclabile

3. VÂNZAREA DE ENERGIE TERMICĂ SI ELECTRICĂ produsă din arderea gunoiului menajer la icinerator industrial

4.Biogazul produs și colectat din descompunerea gunoiului menajer depozitat in gropi de gunoi ecologice,(timp 25 ani gunoiul prin descompunere produce biogaz).

5.Uniunea Europeană

Cum văd eu,realizabil și ca un mega proiect de țară,dar și ca program electoral pentru oricine dorește o „Românie curată și ecologică și provoc orice partid politic din România să se gândească la ceea ce cred eu că va duce România în viitor.

1.Construirea de icinerator industrial in fiecare zonă geografică din țară,(la suprafața teritorială a României trebuiesc construite minim 9 astfel de icineratoare industriale)

GMVA Oberhausen(poză preluată de pe google)

Primăriile să organizeze ridicarea selectivă a gunoiului menajer si a materialelor reciclabile după un program bine definit dar separat astfel in cât fiecare familie să primească prin poștă un calendar anual cu programul bine stabilit de ridicare a materialelor pe zile pe tot parcursul anului in curs,populația având obligația legală de a strânge resturile menajere selectiv.

Camion echipat cu sistem de colectare a gunoiului de la populație (poza preluată de pe google)

In fiecare zi de luni si joi trebuie să se colecteze gunoiul menajer umed care conține doar resturi de mâncare și din bucătărie,aceste resturi trebuiesc colectate in saci,apoi sacii ridicați cu camionetele speciale pentru gunoi de la populație,duse la centrele de colectare,de acolo camioanele speciale(walking floor sau podea mobila) transportă gunoiul menajer la icineratorul industrial din zona.

Camion ce transportă exclusiv gunoi si materiale reciclabile. Poză de pe google

Înființarea în fiecare localitate de centru de colectare,selectare și sortare a tuturor materialelor ce pot fi valorificate, reutilizarea moluzului la lucrari de anvergură ,depozitarea și distribuirea și exportul direct al acestora

Centru modern se selectare și sortare al materialelor reciclabile. Poză preluată de pe google.

În fiecare oraș din România trebuie să se construiască centre,(vestitele Container Park)independente de colectare a materialelor reciclabile,(hartie și carton,metal,plastic,sticlă,electrocasnice vechi sau defecte,cauciucuri uzate,lemn,material verde și frunze,moloz,textile,covoare vechi,mobilă uzată) totul contra cost.

Camion ce transportă Containere de la un centru de colectare(Container Park) Poza preluată de pe google.

Fiecare firmă sau magazin alimentar mai mare sau centru comercial trebuie să dețină container pentru colectarea separată a hârtiei și cartonului dar si a lemnului rezultat de la paleți dar si a metalului rezultat din componente defecte.

Camion ce transporta Containere de colectare a materialelor de la companii,magazine ,centre comerciale. Poză preluată de pe google.

Dacă cineva se gândește să facă un astfel de program,România va avea de câștigat să nu mai spun că la nivel național s-ar crea un numar de minim 30 de mii de locuri de muncă,în plus aș propune deschiderea de mega parcuri de panouri solare pentru producerea de energie electrică solară dar și deschiderea de parcuri eoliene pentru producerea de energie electrică verde,fiecare clădire administrativă din România să fie acoperită cu panouri solare,fiecare deal neacoperit de pădure sau neproductiv, să fie transformat in parc producător de energie verde prin montarea de panouri solare sau Turbine Eoliene.

Costurile pentru toate astea vor fi pentru Guvernul României în proporție de 20% ,restul vor veni gratuit de la Uniunea Europeană,

Cam așa văd eu „România Curată și Ecologică” de fapt s-ar face ceea ce fac și țările Vest Europene.

Icinerator Industrial Indaver. Poză facută personal

Leave a Reply

Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124